Transparent

Et bæredygtigt bureau?

Som et bevidst bureau har vi naturligvis gjort os tanker om, hvordan vi selv kan drive vores virksomhed på den mest ansvarlige måde med god smag i munden og mindst muligt aftryk. Her kan du læse lidt om vores konkrete hverdagsinitiativer og det kodeks, vi driver bureau ud fra.

reagency-kontor-baghus-1200

Hverdagsinitiativer


Kontorfaciliteter

Vi har kontor i et gammelt baghus fra 1930, som er nyistandsat og gennemgribende energioptimeret ud fra vores forskrifter med energieffektive og langtidsholdbare materialer, der også bidrager til et sundt indeklima. Lokalerne opvarmes med en højeffektiv varmepumpe på grøn strøm. Vores certificerede grønne strøm kommer fra danske vindmøller og solcelleparker og leveres af elselskabet Watts, som planter træer med det sigte at gøre vores strømforbrug CO2-neutralt. Vores lokaler er derudover udstyret med vandbesparende armaturer, og vi begrænser generelt vores vandforbrug til et minimum. Derudover har vi indrettet os med en god blanding af brugte og nye miljøvenlige, langtidsholdbare møbler samt energieffektivt IT-udstyr, som ikke kræver hyppig udskiftning.

Online møder
Vi holder meget af at mødes fysisk med kunder og samarbejdspartnere, når det giver mening. Men 70-80% af vores løbende møder afholder vi online. På den måde sparer vi både transport og rejsetid i det daglige.

Generel omtanke
I dagligdagen er vi generelt bevidste om vores forbrug og klimaaftryk. Vi sorterer vores affald og anvender udelukkende miljømærkede produkter til fx rengøring. Hvad angår forplejning til både til os selv og andre, vælger vi økologisk, lokalt og gerne plantebaseret i de tilfælde, hvor det er muligt.

Leverandører og samarbejdspartnere
Vi vælger altid danske og bæredygtige leverandører, hvor vi kan. Det gælder både, når vi køber ind på egne og på kunders vegne. Inden for trykområdet arbejder vi udelukkende med trykkerier, der som minimum er svanemærkede, hvilket betyder, at der stilles krav til blandt andet papirtyperne, affaldsmængden og affaldshåndteringen. I de tilfælde, hvor det er muligt, rådgiver vi vores kunder til at vælge trykkerier, som er Cradle-to-Cradle-certificerede og arbejder med en helhedsorienteret miljøcertificering. Vi outsourcer aldrig arbejdsopgaver som fx IT-udvikling og grafiske ydelser til lavpris i udviklingslande. Derimod anvender vi etablerede danske underleverandører, som tilbyder deres ansatte et godt arbejdsmiljø, og vi prioriterer samarbejdspartnere med grønne og bevidste profiler.

Velgørende formål
Vi har gennem tiden jævnligt støttet velgørende formål – fra donationer til det lokale folkekøkken, over julegaver til udsatte børn til støtte til projekter i udviklingslande. I 2021 har vi besluttet os for, at vi fremover fast donerer 5% af vores driftmæssige overskud til velgørende formål ligeligt fordelt mellem initiativer i vores lokalområde, miljøgenoprettede projekter samt projekter til gavn for børn i udviklingslande.

FNs verdensmål

På Bureau 117 bakker vi naturligvis også op om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. De 7 verdensmål herunder er dem, vi har tættest inde på kroppen i vores egen hverdag og vores tilgang til at drive forretning.

verdensmaal-reagency

4 Kvalitetsuddanelse

I de situationer, hvor vi har mulighed for det, åbner vi vores døre for praktikanter og mennesker, der har brug for fx jobprøvning inden for vores arbejdsområde. Derudover håber vi, at vi med vores måde at drive forretning på, kan inspirere andre til at etablere nye virksomheder med holdninger.

5 Ligestilling mellem kønnene

På Bureau 117 accepterer vi ingen former for diskrimination. Punktum. Når vi ansætter nye medarbejdere ser vi ikke på køn eller seksuelle præferencer, men på kompetencer, men vi sigter altid mod at have en jævn fordeling af mænd og kvinder ansat, da vi mener, at det giver den bedste balance og dynamik.

7 Bæredygtig energi

Vi er stærke fortalere for bæredygtig energi og reduktion af energiforbrug i det hele taget. Den strøm, vi anvender på vores energirenoverede kontor er certificeret grøn og kommer fra danske vindmøller og solcelleparker, og takket være online møder begrænser vi vores kørsel til et minimum.

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi tilbyder attraktive arbejdsvilkår for vores medarbejdere med blandt andet en kortere arbejdsuge, fleksible arbejdsforhold og mulighed for hjemmearbejde. Vores bureaumodel er i høj grad baseret på brug af underleverandører, og her er vi optaget af at dyrke sunde og langvarige samarbejder, som kommer både vores kunder, vores underleverandører og os til gode. Vi prispresser ikke, vi arbejder med realistiske deadlines, og vi trækker ikke uanstændige betalingsbetingelser ned over vores samarbejdspartnere. Endelig outsourcer vi ikke arbejdsopgaver til udviklingslande, hvor vi ikke har et reelt indblik i arbejdsvilkår og miljøpåvirkning.

12 Ansvarligt forbrug og produktion

Der hvor vi som professionelle kommunikatører mener, at vi kan gøre den største forskel er ved at bruge vores kompetencer til at præsentere og promovere klimavenlige løsninger på en så overbevisende måde, at forbrugerne vælger disse fremfor andre mindre bæredygtige alternativer, hvilket igen styrker producenten, som får mulighed for at komme endnu bredere ud. Denne positive spiral brænder vi for at være en del af. Af samme årsag er der også opgaver, som vi takker nej til at løse. Det bliver aldrig os, der kommer til at arbejde med fx lavprisgadgets fra Østen, hardcore fast fashion eller kampagner, der stimulerer et overdrevet forbrug udelukkende med højest mulige indtjening som mål.

13 Klimaindsats

Gennem vores arbejde og forskellige kundeopgaver formidler vi troværdig viden omkring grøn omstilling og klimavenlige valg, ligesom vi hjælper organisationer og virksomheder med at gøre kompleks information inden for blandt andet klimaforandringer og -omstilling lettere tilgængelig. Som en ekstra lille dråbe i havet, vælger vi altid selv klimavenligt, når det er muligt.

15 Livet på land

Vi ved, hvor vigtige verdens skove og have er for vores økosystem, men inden for dette område kan vi kun selv gøre en begrænset forskel. Desværre. Når vi producerer tryksager anvender vi dog udelukkende miljøcertificerede trykkerier, hvor der er strege krav til både papirtyper og affaldshåndtering. Derudover anbefaler vi altid vores kunder at vælge cyklus-papirkvaliteter baseret på den højest mulige grad af genbrug. Gennem vores strømforbrug rejser vi skov, som neutraliserer CO2, og når vi har mulighed for det, støtter vi projekter inden for naturbeskyttelse- og genopretning.

designbureau-services-baeredygtig-kommunikation

Det er aldrig godt nok …

Som realister er vi helt klar over, at det aldrig bliver godt nok. Vi kommer aldrig helt i hus, og vi kommer aldrig til at være en 100% bæredygtig virksomhed. Vi ser det at arbejde bevidst og med fokus på bæredygtighed i vores forretning som en dynamisk proces, hvor vi hele tiden bliver klogere og finder nye og bedre måder at gøre tingene på. Som en lille og agil virksomhed, er vi altid klar til at sadle om og tilpasse os, når dette sker.

Derudover håber vi på, at vi gennem vores arbejde for gode mennesker og spændende virksomheder kan være med til at gøre en forskel i et større perspektiv, og kan vi med vores tilgang inspirere andre i branchen og være med til at skubbe udviklingen endnu mere i den rigtige retning, ser vi det bare som et plus.

Mere information?

Vil du vide mere om vores grønne initiativer eller måde at drive bureau på?

Kontakt Anders Kjærgaard på +45 43 43 41 17 eller send en mail til info@bureau117.dk