Kunde: Fredericia, Middelfart og Billund Kommuner / Opgave: Identitet og kampagne

MARKEDSFØRING AF ÅBENT RÅDGIVNINGSTILBUD

Rejseholdet er et gratis rådgivningstilbud til børnefamilier, hvor den ene eller begge forældre har et problematisk forbrug af alkohol, stoffer eller medicin. Tilbuddet er udviklet af Fredericia, Middelfart og Billund kommuner.

Vi har stået for udviklingen af tilbuddets visuelle identitet, lanceringskampagne og kampagnesite.


Du har nået bunden, nu er den eneste vej op