Kunde: Kolding Kommune / Opgave: Branding- og bosætningskampagne

EFFEKTFULD BRANDING AF KOLDING KOMMUNE

Kolding Kommune ønskede et bureau, som på baggrund af kommunens designvision kunne skabe et grundlag for fremtidige branding- og bosætningsaktiviteter. 14 bureauer deltog i udbuddet. Vi vandt. Resultatet blev i første omgang en gennemtænkt strategi bygget på en massiv indsigt. Herefter udviklede vi en kommunikationsplatform samt en ambitiøs branding- og bosætningskampagne. Aktiviteterne har medført massiv presseomtale og positive tilflyttertal, som har knækket den ellers nedadgående kurve.

INDSIGT FØR LØSNING

Første udfordring var at blive klogere på den aktuelle problemstilling. Hvordan så befolkningstilvæksten ud? Hvilke mennesker var flyttet til kommunen – og hvorfra kom de? Og hvem var flyttet væk? For at blive klædt på til at udvikle den rigtige strategi måtte vi gå i dybden med blandt andet tal, målgrupper og kommunens autentiske fordele. Først herefter kunne vi skrue den helt rigtige løsning sammen.

EN LØBENDE BRANDINGINDSATS

Kampagnen endte med at bestå af blandt andet en ambitiøs imagefilm, som matcher Kolding Kommunes vision, en film målrettet unge singler, et kampagnesite med blandt andet levende portrætter af tilflyttere, outdoor, tv-reklamer, printannoncer og flere andre elementer. Siden denne første kampagnerunde har vi vundet endnu et udbud og løbende lanceret flere nye initiativer baseret på den kommunikationsplatform, vi har udviklet.

 


Du har nået bunden, nu er den eneste vej op