Kunde: Danmarks Grønne Investeringsfond / Opgave: Kommunikationsplatform

KOMMUNIKATIONSPLATFORM TIL NY STATSLIG FOND

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond. Fonden er sat i verden på politisk initiativ for at medfinansiere investeringer, der fremmer en grøn omstilling i samfundet. Fonden drives og administreres af Vækstfonden.

I forbindelse med fondens opstart lancerede Vækstfonden et udbud på udvikling af en kreativ platform til fondens kommende kommunikation. Vi bød ind, blev prækvalificeret og vandt foran 13 andre bureauer – herunder nogle af branchens helt tunge.

For Danmarks Grønne Investeringsfond har vi udviklet blandt andet visuel identitet, designguide, kommunikationsplatform, fotokoncept, website og en lanceringskampagne. Derudover fungerer vi nu som fondens faste bureau og håndterer små og store opgaver i hverdagen.


Du har nået bunden, nu er den eneste vej op